05.Obchod a služby

 


5. Obchod a služby

  1. nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská) 
  2. služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica) 
  3. reklama a vplyv reklamy na zákazníkov
  4. druhy a spôsoby nákupu a platenia (katalógový predaj, splátky, týždenný nákup) 
  5. zahraničné výrobky u nás, export slovenských výrobkov

5. Retail Trade and Services

  1. shopping facilities (shops, hypermarkets, markets)
  2. services (postal service, bank, the police, petrol station)
  3. advertising and the influence of advertising on customers
  4. the way we shop and pay for goods (catalogue shopping, paying by instalments, weekly shop)
  5. goods imported into Slovakia and the export of Slovak goods

 

 

This exam topic asks you to examine the types of services and shopping facilities available in today’s modern society and their importance in our lives. You will also be required to give your views on advertising and it's influence (good or bad) and the different types of options that are available for people to pay for purchases. You may also comment about the import and export trade.

 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top