Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Dátum platby:                                                                    

Dátum odoslania reklamácie:

Adresa odberateľa:

Adresa dodávateľa:  názov firmy: Eng-Lan SK s.r.o.

                                    adresa: Hrable 49/426 Michalová

                                    telefón: +421 486199488

                                    kontaktná osoba:  Mgr.Marcela Vickerstaff

 

Názov modulu : 

Zakúpený dňa:        

Číslo faktúry:

Číslo Variabilného Symbolu:

Popis chyby:           

Návrh na vybavenie reklamácie:

Reklamačný list vyhotovil:                                       pečiatka a podpis:

Spôsob vybavenia reklamácie: ............................................................................................

 

........................................................................................................................................

Dátum vybavenia reklamácie: ..................................   

Vybavenú reklamáciu prevzal: .................................

 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top