06.Zdravie

 

6. Starostlivosť o zdravie

  1. ľudské telo 
  2. bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára, v lekárni 
  3. zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena) 
  4. zdravotnícka starostlivosť (prevencia, očkovanie) 
  5. štátne a súkromné zdravotníctvo (zdravotné poistenie, odborní lekári)

6. Taking care of your health

  1. the human body
  2. common and life style diseases, injuries, physical and mental health, seeing a doctor, at the pharmacy
  3. healthy ways of living (health regime, personal hygiene and mental health)
  4. healthcare (disease prevention, vaccination)
  5. public and private healthcare (health insurance, medical specialists)

 

In this topic you will be examined on Health and Healthy Lifestyles. You may well be expected to comment on the types and availability of medical resources and facilities. You will need to know something about anatomy and body parts, common diseases (physical and mental) and understand what is meant by 'lifestyle' disease and disease prevention. You may be asked about the importance of hygiene and also drug research and the ethics involved.

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top