Macaron-B2


Reading Test: Pozorne si prečítajte text 2X a zodpovedajte na päť otázok. Toto cvičenie testuje vaše porozumenie textu.

The perfect macaron


Once they have tasted their first macaron, many people are hooked and become lifelong devotees of these cream filled, meringue based little fancies. Just one mouthful and your tastebuds will think they have died and gone to heaven and I guarantee you will have a smile on your face. Macarons in all their colourful glory are enjoying a fashion frenzy at the moment with bakers up and down the land, both professional and amateur, striving to produce the finest cakes that they can. 
 
The modern day version was developed in the 1900's in Paris by Pierre Desfontaines, a well known baker and another local cafe, Cafe Laduree. They took the original recipe, which was more stodgy and turned it into a sophisticated delicacy. They incorporated a light crust, followed by a delicious layer of moist almond flavoured meringue and finally a smooth as satin filling.
 
These mouthfuls of heaven, that resemble little pastel coloured mini hamburgers, are not beyond the reach of anybody willing to take the time and give the love necessary to recreate them. Try it yourself and impress your friends, you won't be disappointed and neither will they.
Klinknite tu na B2-test
 
 
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top