Macaron-B2-Preklad

Osvojte si kľúčovú slovnú zásobu pre tento text-Lekcia 17. Stravovanie. Ak určitým spojeniam a frázam nerozumiete, opýtajte sa Marcely cez Facebook.
 
1. Napíšte svoj preklad do rámčeka.
2. Kliknite na tlačidlo "Riešenie" a pozrite si preklad s vysvetlením.
 
 

1. Zadanie

2. Napíš svoj preklad

Poznámky (notes)

 
  We mistake the macaron for the macaroon.
a) The macaron is a cake made from two almond meringue discs with a layer of buttercream, jam or ganache sandwiched in between. 
b) The perfect macaron has a light crust, then a delicious layer of moist, almond flavoured meringue and finally a smooth filling.
c) They took the original recipe, which was more stodgy and turned it into a sophisticated delicacy.
d) These mouthfuls of heaven, that resemble little pastel coloured mini hamburgers, are not beyond the reach of anybody willing to take the time and give the love necessary to recreate them. 
e) Try it yourself and impress your friends, you won't be disappointed and neither will they.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top