01.B1

a. životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote)

My family home is on a quiet street, not far from the centre of the town.  I’ve got a mum and a dad and, unfortunately, two sisters who I manage to get on with (most of the time). My Dad is called James and my Mum is Anna.  I love them to bits, although we have our moments when we argue, but all teenagers are like that, aren’t they? Dad is forty-nine and Mum is a little bit younger, she is forty-seven and she always reminds him about this. Dad is quite fit, although he is getting a bit of a belly from drinking beer. He runs a lot and plays golf and he is a great guy. 

02. Preložte z textu - Trocha mu rastie brucho z pitia piva
03. Ktoré spojenie v texte vyjadruje - to like or to love someone or something a lot? 
04. Preložte podľa textu - Mám dve sestry s ktorými sa mi darí vychádzať. 

My name is David, I am seventeen and I live in a small town called Altrincham, in Greater Manchester. I love where I live, my town has got good shops and lots of things to do. There are pubs, clubs and restaurants and a leisure centre with a swimming pool. There are many schools in the area and I have got a variety of friends.

Although Altrincham is a small town, there are parks and plenty of green areas to walk and play sport. Manchester is not so far away and I often travel in on the tram or by bus with my friends. Manchester is a great place to go, it’s always busy and has a good vibe.

 


 

 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top