03-B1 Kľúčové Slová-cvicenie

03-sport-B1-key words and phrases
 
A. Criteria   
 
kinds of sports ( team, individual, summer and winter, attractive sports, leisure and professional sports)

 
There are many different types of sports
 
Some sports are team sports like....(hockey)....(football)....(basketball)....(volleyball)
 
(Skiing)....(running)....(swimming)....(archery)....(cycling)....(fencing)....are individual sports
 
(Skiing)....(skating)....(bobsleigh)....(ice hockey)....are regarded as winter sports
 
(Tennis)....(sailing).....(cricket)....(rock climbing)....are regarded as summer sports
 
(Handball).....(table tennis)....(pool)...(squash)....are indoor sports
 
(Water-skiing)....(rugby)....(football)....(shooting)....(surfing)....are all outdoor sports
 
Water polo is a team sport played in a swimming pool
Professional players get paid to take part in sport
Football and hockey are two professional team sports
Tennis and golf are two professional individual sports
No one gets paid in amateur sport
I like to go swimming in my leisure time
Many people take part in leisure sports
People like to....(go to the gym)....(go swimming)....(go for a run)....(play golf)....(cycle)....in their leisure time
There are many local amateur....(football)....(hockey)....(basketball)....teams
 
B. Criteria
 
the sport I am interested in (actively involved, just following) reasons
  
I like playing sport
I like to keep fit
I don't like sport
I play for....(a football team)....(hockey team)....(basketball team)....(athletics team)
I don't play for a team but I....(go running)....(like to keep fit)....(enjoy swimming)....(go to a gym)
I love to....(ski)....(skate)....(go climbing)....(cycle on my bike)
My favourite....(football team)....(hockey team) is....?
My favourite player is....?
I like to watch sport on tv
I go to watch football
 
 
C. Criteria
 
The importance of sport for personal development (physical and mental health, willpower, character)
 
Playing a sport makes me/you fitter
Playing sport is good for my/your....(physical)....(mental)....health
Sport makes me stronger and fitter
Taking part in sport makes people healthier
Playing sport makes people happier and less stressed
Taking part in sport is good fun
Team sports help you to co-operate with other people
You can meet new people when you play for a team
I like playing for a team.
The team I play for is....?
Sport helps people to be mentally strong
When I play sport I really want to win
You need lots of will power and character to play sport
I think sport has made me a better person
Exercise releases chemicals into the brain which make you feel good about yourself
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top