16.Mládež a jej svet


 

16. Mládež a jej svet

a) charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické vlastnosti, záujmy)

b) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny) 

c) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty - príčiny, prejavy, dôsledky) 

d) nezdravé javy v živote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy) 

e) predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy)

16. Young People and their World

a) character of young people (appearance, fashion, personality traits, common characteristics, interests)

b) position of young people in society (rights and duties, opportunities to study, work, young families)

c) peer and generational relationships (conflicts – their causes, signs, consequences)

d) problem behaviour of young people (violence, gambling, drugs)

e) young people's thoughts about the future ( expectations, desires, worries)

 

 

In this topic you are the expert and as such you should feel at ease with the subject matter. Simply look to your own experience and answer the questions in a clear, insightful way. Being young can seem like the best time of your life yet can also be frustrating, stressful and emotional. The transition from child to adult, although exciting, is never easy.

 

 


 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top