21.Obliekanie a móda


 

21. Obliekanie a móda

  1. vplyv počasia a podnebia na odievanie
  2. odev a doplnky na rôzne príležitosti 
  3. výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie 
  4. módne trendy -farby, tvorcovia, módne prehliadky 
  5. “Šaty robia človeka”, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra)

21. Clothing and Fashion

  1. influence of weather and climate on the way we dress
  2. clothes and accessories for different occasions
  3. selection of clothes (fashion, age, taste, mood, choice) taking care of clothes
  4. fashion trends – colours, fashion designers, fashion shows
  5. 'Clothes make the man', tailored clothes versus off-the-peg clothes (in a clothes shop, at the tailors)

Something a little bit lighter and more enjoyable for you to talk about with this topic. We all love fashion (don't we?) and many of us make it a priority to dress up and show ourselves off the best we can, in fact for some it seems to be their life's goal to shop and look good. This topic asks you about wearing clothes for different occasions and the influence of other factors on the way we dress for example, climate and weather.

 

 

 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top