01.Preklad

Osvojte si kľúčovú slovnú zásobu pre túto lekciu. Ak určitým spojeniam a frázam nerozumiete, kliknite na "Forum" a zistite, či už niekto na túto otázku odpovedal, prípadne sa opýtajte Mika v angličtine.


 

1. Zadanie po riadkoch - a,b,c je pre obe úrovne B1 a B2. Časti pod d,e sú len pre úroveň B2.
2. Napíšte svoj preklad do rámčeka.
3. Kliknite na tlačidlo "Riešenie" a pozrite si preklad s vysvetlením.

 

 

1. Zadanie

2. Napíš svoj preklad

Poznámky (notes)

 
  Rodina
a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav,významné momenty v živote)
b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby)
c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy)
d) predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci
e) rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy monoparentálnych rodín, rozvodovosť, nízka pôrodnosť)

 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top