02.Kultúra

 

2.Kultúra a umenie

  1. možnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec)
  2. obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti) 
  3. návšteva kultúrneho podujatia
  4. hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra 
  5. ďalšie druhy umenia – folklór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra -najznámejšie osobnosti

2.Culture and Art

  1. access to culture in urban and rural areas (museums, exhibitions, theatres, cinemas, concerts, circus, dance)
  2. cultural and artistic favourites (genres, well-known artists)
  3. attending a cultural event
  4. music, film, theatre and folklore festivals, the atmosphere
  5. forms of the arts (folklore, painting, sculpture, architecture - the most famous exponents)

This unit deals with the importance of Culture and Art in society and your own personal likes and dislikes. The three main pictures on this page were taken by Kamal Arafa at the Glastonbury Festival in 2011. In Topic 1 – The Family - you were introduced to David, a teenager living on the outskirts of Manchester with his family. In this topic you will hear from David once again this time expressing his views on culture and art. You will learn of his likes and dislikes and how he thinks culture and art impact on society. Although David’s comments and views are mostly about the culture and art of England, what he says can be easily linked to Slovak culture and art. You do not have to agree with David’s views, but study how he expresses them. When you approach your examination go well prepared with your knowledge of, and views on, Slovak culture and art and the things that you like. Have a good idea of what you want to say and express it in simple fluent English. 

 

 

 

You have no rights to post comments

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top